GlasData – tynd klient


På netværksinstallationer er ”tynd klient” princippet en måde at optimere afviklingen af GlasData på en særdeles effektiv måde.

I en traditionel netværksinstallation vil hver enkelt arbejdsstation (klient) hente data og programmer fra serveren via netværket. De fleste netværk kører med en hastighed af 100Mbit (100.000.000 bit/sekund) og ved moderate datamængder samt hurtige maskiner på både server og klient siden, vil man ikke opleve nævneværdige ventetider.

Har man derimod store mængder data, betyder det at alle disse data skal overføres via netværket ved en søgning. Det kan fx være, at man søger efter en bestemt leveringsadresse i gamle fakturaer, som måske ligger 5-6 år tilbage. Serveren sender alle de gamle fakturaer til arbejdsstationen, som så afviser eller accepterer data afhængig af søgekriterierne. Det er klart at en så massiv trafik vil belaste netværket voldsomt især hvis man kører over en langsom forbindelse som fx netværk via modem eller VPN.

I en tynd klient installation afvikles programmerne direkte på serveren, hvilket betyder at alle søgninger i data behandles lokalt på denne og således ikke skal sendes ud på netværket. Trafikken på nettet begrænses altså til skærmbilleder, tasteslag og print, hvilket reducerer belastningen af netværket til et minimum.

I forhold til den traditionelle netværks installation er arbejdsstationens opgaver altså reduceret til at administrere skærmbilleder, tasteslag og print – den skal altså lave meget lidt, og man kalder det derfor en tynd klient. Men som bruger oplever man (bortset fra ventetiden) ingen forskel.

Med tynd klient får stor betydning at serveren er kraftig nok, mens netværkets og de enkelte arbejdsstationers hastighed bliver mindre væsentlig. I nogle tilfælde kan det altså medføre en omkostningsreduktion da man ikke behøver at skifte arbejdsstationer så ofte.

Nyheder


Nemhandel og Peppol

Det er nu muligt fra GlasData at registrere virksomheden i Nemhandel og Peppol-registeret. Det er kun firmaets...

Skrevet af Joel Grøndrup den 10/01/2024


Hvad vi udvikler lige nu...

Vores Glas Data app er under konstant udvikling! Kunne du tænke dig at følge lidt med...

Skrevet af Line Frislev den 20/06/2022