GlasData – fakturering


Systemet bygger på glarmesterens egne prislister. Brugeren af systemet har naturligvis fuld kontrol over de forskellige satser og kan efter ønske ændre disse, så de passer den enkelte glarmester.

Det eneste brugeren behøver at angive er de variable oplysninger som fx. regnemetode (termo, alm. glas o.s.v), antal og format og om der skal være yderligere tillæg (metal, facon o.s.v). Efter indtastning af disse oplysninger vises den udregnede pris på skærmen. Er prisen ikke helt i overensstemmelse med den pris den burde have været (et loftsvindue hvor viceværten ikke var hjemme) kan man naturligvis rette den udregnede pris til det den bør være.

Når hele fakturaen er indtastet, kan denne naturligvis rettes og/eller slettes. Hvis det ønskes kan denne pris i stedet blive udregnet efter medgået tid og materialer. Efter endt indtastning af alle fakturaerne kan den egentlige udskrift af disse påbegyndes enten enkeltvis eller alle.  Ved denne kørsel foretages både bogføring af debitor- og finanskontoplanen (kunde, varesalgs- og momskonti).

Når fakturaerne er udskrevet, kan man vælge at gemme disse, så man siden hen, hvis kunden meddeler, at fakturaen er bortkommet, kan udskrive denne igen.

Alle fakturalinier gemmes i systemet og kan med et tryk på en funktions¬knap hentes frem og evt. genbruges for eksempel, hvis man har udført det samme arbejde flere gange.

Hvis det ønskes kan alle fakturalinierne også gemmes i et statistikkarto¬tek, som ud over at fortælle hvad kunden gav for varen/ydelsen også gemmer antal og dimension på ruden. På denne måde kan man hurtigt slå op på systemet hvad kunden gav for samme rude sidst samt hvad målet på ruden er. Dette kunne eventuelt overflødiggøre en tur ud til kunden for at opmåle ruden igen.

Lagerstyring med angivelse af lokation. (ikke glas - da det er umuligt at definere faste regler for spild)

Autorudelager med automatisk opdatering af priser/tekster fra Carglas.

Mulighed for flere alternative termo-tabeller (fx. bly, dug eller andre håndværkere).

Èngangskunder kan automatisk slettes, når kunden har betalt.

Mulighed for at fakturerer medgået tid og materialer efter op til 99 forskellige modeller.

Mulighed for at gemme op til 99 adresser/policenumre pr. kunde som automatisk kan trækkes med ind på fakturaen.

Mulighed for at bogføre fakturaer på anden kunde (forsikringsselskaber, boligforeninger, kommuner m.v.).

Nyheder


Nemhandel og Peppol

Det er nu muligt fra GlasData at registrere virksomheden i Nemhandel og Peppol-registeret. Det er kun firmaets...

Skrevet af Joel Grøndrup den 10/01/2024


Hvad vi udvikler lige nu...

Vores Glas Data app er under konstant udvikling! Kunne du tænke dig at følge lidt med...

Skrevet af Line Frislev den 20/06/2022