GlasData – finans


Finanskontiene oprettes ud fra den regnskabsform der i bruges i forvejen eller som glarmesterens revisor anbefaler.  Der er valgfrihed i nummer-systemet inden for 10 cifre samt gruppering i op til 99 afdelinger.

Al kartotekspleje (oprettelse /ændring /sletning) kan gemmes i logfiler for senere dokumentation.

Systemet indeholder mulighed for overskriftskonti samt totaler i op til 12 niveauer til brug for opdeling af saldolisterne i summationsafsnit for både drift og status.

Fra finans-bogholderiet kan systemet udskrive et specielt drift / status-regnskab med udregning af nøgletal. Dette regnskabsmodul opbygges individuelt af brugeren uafhængigt af den ellers anvendte kontoplan. .

Der kan også inddateres månedlige budgetter som grundlag for specielle budget-udskrifter. Der arbejdes både med faste årsbudgetter og rullende budgetter (altid 12 måneder frem fra nuværende måned). Rullende budgetter indeholder også fremdaterings-funktion.

Bogføring kan fortsættes i ny periode selv om gl. periode ikke er afsluttet, lige som der også kan foretages posteringer 12 måneder ind i nyt regnskabsår selv om det gamle endnu ikke er afsluttet. Når årskørslen er foretaget kan der desuden efterposteres i gammelt afsluttet regnskab indtil næste årsafslutning.

Nyheder


Hvad vi udvikler lige nu...

Vores Glas Data app er under konstant udvikling! Kunne du tænke dig at følge lidt med...

Skrevet af Line Frislev den 20/06/2022

Forum


Hvordan bruger jeg funktionen på finanskonti med alternativ momsprocent?

I sommeren 2014 er indført flere nye funktioner i bogføringen vedrørende moms. En af dem...

Skrevet af Lars-Bo Jørgensen den


Hvordan danner jeg filer til revisoren?

Dette kan gøres på to måder: [u]1 - Kommaseparerede filer.[/u] Gå ind i Udskrifter, Finans, Rapportering og...

Skrevet af Lars-Bo Jørgensen den