GlasData – generelt


GlasData kan anvendes på mere end 700 forskellige computerfabrikater, fra én enkelt til et uendeligt antal skærme, og på alle gængse operativsystemer. Som noget unikt kan både data og programmer frit flyttes på tværs af disse platforme.

Det sikrer brugeren at kunne benytte det samme programmel, som er indarbejdet i firmaets arbejdsgange, uanset hvor meget virksomheden ekspanderer. Administrationssystemet flyttes ganske enkelt med til den udvidede eller nye maskintype. Dette gælder i øvrigt ikke alene for administrationssystemet, men for alle applikationer der udføres af Finn Levinsen ApS.

GlasData er et totalt integreret system, hvilket betyder at al opdatering sker øjeblikkeligt. Fx vil fakturering af en kunde eller betaling af en leverandørfaktura altid med det samme slå igennem på finansbogholderiet. Det betyder, at GlasData ikke kan (eller skal) splittes op i delsystemer såsom finans, debitor, kreditor, lager, fakturering, ordrer m.v. som det kendes fra andre systemer.

GlasData sikrer brugeren størst mulig valgfrihed, idet vi har bestræbt os for at gøre mange funktioner parameterstyret så brugeren selv kan definere hvordan systemet skal opføre sig. Fx kan brugeren for hver enkelt kunde/leverandør selv vælge at arbejde efter to forskellige principper:

  • Saldo-metoden
  • Åben-post-metoden

For saldo-metoden gælder at alle posteringer opsummeres ved en periodes afslutning og herefter opsummeres i aldersfordelte saldi. Næste periode vil da begynde med forrige periodes ny-saldo. For åben-post-metoden gælder at alle posteringer gemmes i systemet på tværs af periodekørsler indtil brugeren selv ønsker at slette dem. (bruges fx. ved kunder, hvor fakturaen bliver gemt indtil en indbeta¬ling/betaling foreligger).

Bogføringsmetoderne kan benyttes i flæng, således at nogle konti benytter den ene metode og andre konti den anden.

Nedenfor kan du se nogle af de vigtigste fordele i GlasData:

Fakturering
OrdreTilbud
Arbejdsseddel
Medgået tid/materialer

Finans

Sager
Anlægsaktiver
Årsregnskab

Debitorer
Rykkerprocedurer
Leje
Købekontrakter
Jobsstyring

Kreditorer
Betalingsforslag
Betaling

Generelle funktioner
Meget sikre rutiner til recovery af data ved strømsvigt
Kun diskens størrelse sætter begrænsning for datamængder. Der skal altså ikke tilkøbes mulighed for anvendelse af flere kunder, fakturaer m.m.
Mulighed for uendeligt mange selskaber
Officielle udskrifter defineres af brugeren selv via et layout system (faktura, ordre, kontoudtog, rykkere o.s.v)
Mulighed for at definerer mange forskellige printere og/eller formularty¬per hver med deres karakteristika, som fx. bogstavstørrelse, formulartype, fremhævet tekst m.m.

Nyheder


Nemhandel og Peppol

Det er nu muligt fra GlasData at registrere virksomheden i Nemhandel og Peppol-registeret. Det er kun firmaets...

Skrevet af Joel Grøndrup den 10/01/2024


Hvad vi udvikler lige nu...

Vores Glas Data app er under konstant udvikling! Kunne du tænke dig at følge lidt med...

Skrevet af Line Frislev den 20/06/2022

Forum


Hvordan bruger jeg funktionen på finanskonti med alternativ momsprocent?

I sommeren 2014 er indført flere nye funktioner i bogføringen vedrørende moms. En af dem...

Skrevet af Lars-Bo Jørgensen den


Hvordan danner jeg filer til revisoren?

Dette kan gøres på to måder: [u]1 - Kommaseparerede filer.[/u] Gå ind i Udskrifter, Finans, Rapportering og...

Skrevet af Lars-Bo Jørgensen den