Reference: Multiglas Herning


Hos Multiglas er vi glade for at være skiftet over til glasdata.

Som glarmester virksomhed, er det dejligt at arbejde med et system der tilgodeser branche specifikke behov. Især tilbuds og ordrebehandlings modulet, har sparet os for meget tid. Tidligere beregnede vi alle priser manuelt, hvilket var en stor tidsmæssig post, da glas jo beregnes ud fra størrelse og glastykkelsen, plus diverse tillæg pr. m2.

I glasdata er alle priser lagt ind på de forskellige glastyper / varer og kundegrupper, hvilket gør det nemt og hurtigt at lave tilbud og oprette arbejdssedler / ordre, fordi opgaven pris sættes med det samme, samtidig minimeres risikoen for fejl i priserne.

Systemet er bygget op så man nemt og enkelt kan følge opgaven fra tilbudsgivning til fakturering.  Fakturering er enkel og næsten automatisk, da alle priser fremkommer automatisk når varen eller ydelsen tastes ind.

Vedrørende økonomi og bogholderi delen, har vores eksterne bogholder taget rigtig godt imod glasdata, ”det er nemt og enkelt” siger  hun.

En funktion som vi er rigtig glade for, er integrationen med bankens online system, der gør at vi kun skal håndterer kreditor faktura en gang, dvs. når vi har indtastet en kreditor faktura i glasdata, bliver den automatisk betalt via integrationen med banken, ligesom registrering at debitor indbetalinger også sker automatisk.

Skiftet til glasdata og oplæring i brug af systemet gik rigtig godt. Medarbejderne hos Finn Levinsen er gode til at forklarer hvordan det virker og er hurtige til at hjælpe/svare på spørgsmål når behovet opstår.

Vi er rigtig glade for at være skiftet over til glasdata, og den helt stor gevinst for os, er den tid vi sparer i det daglige på ordrebehandling og økonomi administration.